De belofte van Bevrijdingspop

Haarlem

  • Op tijd en helder communiceren (website, social & persbericht) wat wel/niet toegankelijk is qua programmering & festivalterrein
  • Verkennen wat de mogelijkheden zijn qua toegankelijkheid voor mensen met een visuele beperking
  • Prikkelarme ruimte inrichten
  • De huidige voorzieningen van toegankelijkheid gefaseerd/stapsgewijs uitbreiden en verdiepen