De belofte van Paaspop

Schijndel

  • De kennis en ervaringen die we al hebben op het gebied van het toegankelijk voor mensen met een beperking willen we graag uitbreiden en uitwisselen met andere festivalorganisatoren.
  • De basisbehoefte aan fysieke toegankelijkheid willen we stapsgewijs uitbreiden met voorzieningen voor mensen met een andere beperking waar we nu nog geen zicht op hebben.