Wonderfeel

  • Naast onze bestaande basisvoorzieningen in toegankelijkheid willen we de mogelijkheden verkennen voor festivalbezoekers met een visuele en auditieve beperking.
  • We willen graag een prikkelarme ruimte creëren op het festivalterrein.
  • Op onze website willen we nadrukkelijk informatie aanbieden over de toegankelijkheid van festivalprogramma’s en -terreinen.      
Back

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *